Eryk Maler - obrazy dla Ciebie

Najlepsze na Świecie obrazy olejne - Za Najniższą na Świecie cenę

Eryk Maler - Malarstwo
Najlepsze na Świecie obrazy olejne - Za Najniższą na Świecie cenę
- oto moja wykładnia na 2017 ty rok:)
incomal5@poczta.fm
erykmalermalarstwoimuzyka@gmail.com
Telefon: 511445506
Moja TEORIA HALOIMPRESJONIZMU:
W oku malarza obszar posiadający kolor i walor niezaprzeczalnie ma wpływ na sąsiedni obszar zmieniając go w sposób istotny. Transformacja przebiega w przeciwnym kierunku zarówno pod względem temperatury barwy jak i waloru tzn., że oświetlony detal otoczony jest kontrastującą w stosunku do niego otoczką, a kolejne halo, czyli poświaty powtarzają się rytmicznie, gasnąc stopniowo wraz z rosnącą odległością od tego detalu. Najlepsi malarze w najlepszym okresie życia dostrzegają nie tylko niejako warstwy kontrastowe, walorowo i temperaturowo położone w bok od przedmiotu, czy detalu, ale również nawet- warstwy położone pomiędzy przedmiotem, czy detalem, a okiem malarza, dotyczy to zarówno przestrzeni w rzeczywistości realnej jak też przestrzeni na płaszczyźnie malarskiej. Oczywiście, jak każda z wielu ogłoszonych już teorii malarstwa, nie da się ona często zastosować bezwzględnie, ale ważne jest dla malarzy by ją rozumieć i stosować doraźnie - tak, by osiągnięty wtedy efekt malarski ją potwierdzał.
Teoria Haloimpresjonizmu służy często malarstwu, które jest kontynuacją Impresjonizmu, stąd nazwa kierunku: Haloimpresjonizm. © Eryk Maler 1987-2017